1. Accesibilidade

Este sitio web é accesible de acordo co Real Decreto 1112/2018 do 7 de setembro sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.josebermudez.es/gl.

2. Estado de cumprimento

Este sitio web cumpre parcialmente co RD 1112/2018 polas excepcións e incumprimento dos aspectos sinalados no punto seguinte.

3. Contido non accesible

Non se pode acceder ao contido a continuación polos seguintes motivos:

Incumprimento do RD 1112/2018

Pode haber documentos ofimáticos en PDF e outros formatos publicados despois do 20 de setembro de 2018 que non cumpran plenamente os requisitos de accesibilidade. Pódense solicitar documentos totalmente accesibles desde o formulario de contacto para queixas e consultas.

É posible que haxa erros ocasionais de edición de código nalgunhas páxinas web.

Carga desproporcionada

Non aplicable.

O contido non está dentro do ámbito da lexislación aplicable

Pode haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Non obstante, fixéronse esforzos para garantir que a maioría deles o fagan.

4. Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración preparouse o 16 Novembro 2023.

O método utilizado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada polo desenvolvedor do sitio web.

5. Comentarios e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como, por exemplo:

  • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.
  • Transmitir outras dificultades para acceder ao contido.
  • Facer calquera outra dúbida ou facer suxestións de mellora en canto á accesibilidade do sitio web a través do formulario de contacto deste sitio web.

Podes enviar:

  • Reclamación relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
  • Solicitude de información accesible relativa a:
    • Contidos excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, parágrafo 4.
    • Contido que está exento dos requisitos de accesibilidade porque impón unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de Información Accesible deberán indicarse con claridade os feitos, motivos e solicitude para acreditar que a solicitude é razoable e lexítima.

As queixas e reclamacións sobre información accesible realizaranse a través do formulario de contacto deste sitio web.